اهمال در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد موجود در انبارهای گمرک مصداق ترک فعل است

رئیس دادگستری استان تهران گفت: اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد موجود در انبارهای گمرک که مورد نیاز مردم هستند از مصادیق بارز ترک فعل است.