اولیانوف: تحریم های ایران ممکن است به زودی برداشته شوند

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: تحریم ها علیه ایران ممکن است به زودی برداشته شوند، اما در مورد تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین گفت.