اولیانوف: ممکن است تحریم های ایران به زودی رفع شوند

میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در پیامی نوشت: تحریم های ایران می توانند به زودی رفع شوند. نمی توان در مورد تحریم های غرب علیه روسیه چنین پیش بینی کرد.