ایجاد قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی در استان‌ها پیگیری می‌شود

مدیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی کشور با اشاره به‌ضرورت ایجاد قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این مهم به‌عنوان یک اولویت در سراسر استان‌ها پیگیری می‌شود.