ایران در این دور‌ از مذاکرات در تمام حوزه‌ها پیشرفت‌های زیادی به دست آورد/ خبرنگاران غربی می‌گفتند نخبگان حکومتی کشورهای غربی از روند امتیازگیری ایران ناراضی هستند/ پرونده اتهامات دروغین علیه ایران در آژانس باید حل شود تا بتوان توافق هسته‌ای را احیا کرد

در این متن عملا طرف غربی می‌گوید یا ادعا می کند که بیش از این توان عقب نشینی ندارد. حالا مسئولین باید بررسی کنند و ببینند آیا این متن به اندازه کافی تأمین کننده منافع مردم هست یا خیر.