ایران در گروه 3 تنیس آسیا و اقیانوسیه ماند

تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران با برتری مقابل سوریه، در گروه 3 آسیا و اقیانوسیه ماندگار شد.