اینفوگرافیک| تاجی که تاج بر سر فوتبال گذاشت

اینفوگرافیک|-تاجی-که-تاج-بر-سر-فوتبال-گذاشت

گوشه‌ای از آنچه از دوران ریاست «مهدی تاج» بر فدراسیون فوتبال به یادگار ماند.