باخت خانگی آلومینیوم مقابل هوادار/ اراکی‌ها لیک را با باخت آغاز کردند + تصویر

آلومینیوم اراک با باخت خانگی یک بر صفر مقابل هوادار تهران لیگ بیست و دوم را با شکست آغاز کرد.