باخت دوباره لورکوزن در شب ناکامی آزمون

در رقابت‌های فوتبال آلمان، لورکوزن در خانه مقابل آگسبورگ شکست خورد.