بازداشت دو جوان بحرینی توسط رژیم آل‌خلیفه

منابع مختلف از بازداشت دو جوان بحرینی توسط نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه خبر دادند.