بازداشت یک سعودی به اتهام قرائت قرآن!

منابع خبری از بازداشت یک شهروند سعودی به اتهام تلاوت آیاتی از قرآن کریم خبر دادند.