بازدید مدیرکل اداره ثبت احوال استان از دفتر خبرگزاری تسنیم اصفهان/ فعالیت چشمگیری تسنیم در عرصه اطلاع‌رسانی

مدیرکل اداره ثبت احوال استان اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در اصفهان بازدید کرد.