بازنشستگانی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه دارند تعیین تکلیف شدند

ایرنا نوشت: بازنشستگانی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه دارند، حقوق دریافت می‌کنند