بازگشت رونالدو به ترکیب شیاطین سرخ/عکس

شاگردان توماس فرانک و اریک تن هاخ مقابل هم صف آرایی کرده‌اند.