بازگشت محدودیت های کرونایی در هند / شهروند بدون ماسک ۵۰۰ روپیه جریمه می شود