بازی‌های کشورهای اسلامی| یک اعتراض، طلای تیم ایروبیک ژیمناستیک را برنز کرد/ حذف شمشیربازان فلوره

تیم ایروبیک ژیمناستیک ایران به مدال برنز بازی‌های کشورهای اسلامی دست یافت.