باقری: کودک کشی نشانگر هراس راهبردی صهیونیست ها نسبت آینده است

تهران – ایرنا – معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: کودک کشی به هنجار حکمرانی صهیونیستها تبدیل شده و نشان دهنده هراس راهبردی صهیونیست ها نسبت آینده است.