بانک مرکزی افغانستان: بزرگترین مشکل اقتصادی افغانستان تحریم نظام بانکی است

بانک مرکزی افغانستان با اظهار اینکه بزرگترین مشکل اقتصادی افغانستان تحریم نظام بانکی این کشور است خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شد.