ببینید | اولین تصاویر از لحظه حمله به سلمان رشدی

ببینید-|-اولین-تصاویر-از-لحظه-حمله-به-سلمان-رشدی
ببینید | اولین تصاویر از لحظه حمله به سلمان رشدی

سلمان رشدی در شهری در ایالت نیویورک پیش از یک سخنرانی چاقو خورد. منبع: خبرآنلاین