ببینید | بغض و گریه عادل فردوسی‌پور به دلیل دلتنگی‌ برای مردم

عادل فردوسی پور در گفتگوی لایو فوتبال۳۶۰ گفت: دلتنگی‌ام برای مردم هم بغض دارد و هم گریه، عزت نفس آدمها باید حفظ شود.