ببینید | تشکر مردم آمریکا از ایرانی‌ها بابت مرگ بولتون و پومپئو!

ترور نوآ طنزپرداز آمریکایی گفت: وضعیت در آمریکا به گونه‌ای‌ست که ایران هر کسی را که ترور کند، نیمی از مردم آمریکا می‌گویند: ایران مچکریم! منبع: کاورش مدیا