ببینید | تصاویر جدید از تکاپوی کادر درمان آمریکا برای نجات جان سلمان رشدی

ببینید-|-تصاویر-جدید-از-تکاپوی-کادر-درمان-آمریکا-برای-نجات-جان-سلمان-رشدی
ببینید | تصاویر جدید از تکاپوی کادر درمان آمریکا برای نجات جان سلمان رشدی

تصاویر جدید از لحظه انتقال و ورود سلمان رشدی به بیمارستانی در نیویورک را ببینید. منبع: خبرآنلاین