ببینید | حرف‌های جنجالی و بسیار تند رائفی‌پور خطاب به سیاسیون: مجلس انقلابی یا عند لابی؟

حرفهای تند و کوبنده رائفی پور خطاب به نمایندگان مجلسی که تصویب طرح شفافیت را به تاخیر می‌اندازند را ببینید.