ببینید | حمله باورنکردنی یک موش شجاع به گربه؛ فرار شکارچی از دست شکار!

در این ویدیویی دیدنی، صحنه حلمه موش جسور به یک گربه را مشاهده می‌کنید؛ حمله‌ای که باعث شگفتی گربه و ترسش شد. منبع: چندثانیه