ببینید | حمله باورنکردنی یک گربه به دو سگ؛ قلدربازی در محل!

ویدیویی جالب از حمله ناگهانی یک گربه خیابانی به دو سگی که در حال عبور از منطقه گربه بودند را ببینید.