ببینید | دعوای جالب بچه با کلاه قرمزی بر سر ساندویچ ماکارونی و طهماست!

فیلم منتشر شده از مکالمه جالب بچه مهمونی با کلاه قرمزی و دعوای این دو شخصیت عروسکی بر سر ساندویچ ماکارونی به یکی از پربیننده‌ترین ویدیوهای شبکه‌های مجازی تبدیل شد.