ببینید | ذوق‌زدگی خنده‌دار یک سگ در حین خوردن بستنی

ویدیویی جالب از خوشحالی سگ حین خورد بستنی را ببینید. منبع: خبرآنلاین