ببینید | روایت پلوسی از اسناد محرمانه‌ای که ترامپ به سرقت برد

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در حاشیه سرقت اسناد محرمانه گفت: اسناد سرقت شده توسط ترامپ خیلی حساس‌تر از اسناد به کلی سری بوده است! اگر هویت این اسناد آنگونه که گفته می‌شود باشد، این موضوع بسیار جدی خواهد بود. اسناد مربوط به امنیت ملی نباید اینگونه با بی احتیاطی سرقت شود. منبع: خبرگزاری دانشجو