ببینید | ضربات سهمگین پیرمرد لاغر اندام به دو جوان مزاحم

یک پیرمرد لاغر اندام در اتفاقی عجیب دو جوان مزاحم را کتک زد. منبع: خبرآنلاین