ببینید | فالش خواندن رضا صادقی در یک سریال؛ استرس آقای خواننده از بازیگری؟

آقای مشکی پوش با حضور در قسمت چهاردهم سریال «یاغی» دوستدارانش را غافلگیر کرد.