ببینید | لحظه هولناک درگیری مسلحانه و خونین دو شهروند داخل سوپرمارکت

دو شهروند آمریکایی پس از مشاجره در فروشگاهی در آمریکا دست به اسلحه شدند و به طور عجیبی به هم دیگر شلیک کردند تا یکی از آنها از پای درآمد. منبع: حادثه نیوز