ببینید | هوشنگ امیر ابتهاج؛ وداع با حافظه زنده تحولات تاریخی قرن

هوشنگ امیر ابتهاج، حافظه زنده‌ی قرن محسوب می‌شدند. او شاهد رویدادهای بزرگ و کوچک بود. چه امیدها داشت، چه کامیابی‌ها که چشیدند و چه ناکامی‌ها که درگیر و نظاره گرش بودند. منبع: خبرآنلاین