بحران بی‌سابقه نیروی کار ماهر در آلمان

بحران کمبود نیروی کار ماهر در آلمان به نقطه اوج خود رسیده و مقامات این کشور برای مقابله با آن راهکارهای مختلف را در دستور کار قرار داده‌اند.