بدقولی شهرداری اصفهان در پرداخت هزینه تملک به مالکان پذیرفتی نیست

تاکید بر پرداخت به موقع هزینه تملک و آزادسازی طرح‌های مختلف شهری در اصفهان یکی از موضوع‌های مهم جلسه علنی شورای شهر این کلانشهر بود.