بررسی آخرین وضعیت مذاکرات وین در مجلس

بررسی آخرین وضعیت مذاکرات وین در دستورکار جلسات این هفته اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد.