برنامه جدید دولت برای تسریع سرمایه‌گذاری در کردستان/ مجوزهای بی‌نام به‌متقاضیان ارائه‌ می‌شود

استاندار کردستان گفت: به منظور تسریع در سرمایه‌گذاری در استان، مجوزهای بی‌نام برای سرمایه‌گذاران صادر و آماده شده است.