برگزاری نشست کمیته کنترل مسابقات والیبال نوجوانان آسیا

نخستین نشست کمیته کنترل مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا در دفتر رئیس فدراسیون والیبال برگزار و بر اجرای قوانین از سوی داورها تاکید شد.