بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور ماه آینده در استان مرکزی وارد مدار می‌شود

استاندار مرکزی گفت: بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور شهریورماه در استان مرکزی وارد مدار می‌شود.