بعد از حریم هوایی، جاده‌های عربستان هم به روی اسرائیلی‌ها باز شد

یک رسانه عبری زبان خبر داد، یک گردشگر اسرائیلی موفق شد با عبور زمینی از خاک عربستان سعودی خود را به سرزمین‌های اشغالی برساند.