بنی‌تمیم: می‌خواهیم در کشتی آزاد خوزستان تحول ایجاد کنیم/ حاشیه‌های هیئت تمام می‌شود

مدیرکل ورزش خوزستان تاکید کرد در کنار سوابق خوب آنها در رشته کشتی فرنگی، تلاش این استان بر این است که در رشته آزاد خوزستان نیز تحول ایجاد شود.