بهبود ۱۱ شاخص کلیدی اقتصاد در ۱۲ ماه/ از رشد ۵۸درصدی ترانزیت خارجی تا روند نزولی رشد نقدینگی/ روند کاهشی فاصله طبقاتی آغاز شد/ تحقق بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی نسبت به ۲۰ سال گذشته

بهبود-۱۱-شاخص-کلیدی-اقتصاد-در-۱۲-ماه/-از-رشد-۵۸درصدی-ترانزیت-خارجی-تا-روند-نزولی-رشد-نقدینگی/-روند-کاهشی-فاصله-طبقاتی-آغاز-شد/-تحقق-بی‌سابقه-درآمدهای-مالیاتی-نسبت-به-۲۰-سال-گذشته

در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۰، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از ۰.۴۰۰۶ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۹۳۸ در سال گذشته بهبود یافته است.