بوندس‌لیگا| ثبت سومین باخت متوالی لورکوزن در حضور 90 دقیقه‌ای آزمون

روند ناامیدکننده تیم فوتبال بایرلورکوزن در ابتدای فصل جدید فوتبال آلمان با ثبت سومین باخت متوالی در کارنامه این تیم ادامه پیدا کرد.