بیانیه پلیس نیویورک در مورد حمله به سلمان رشدی

 بیانیه-پلیس-نیویورک-در-مورد-حمله-به-سلمان-رشدی

حمله به سلمان رشدی و شخصی که با وی مصاحبه می کرد روی صحنه سالن صورت گرفت

حمله با چاقو صورت گرفت و به گردن وی ضربه ای وارد شده است

رشدی با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شده است

وضعیت رشدی هنوز مشخص نیست

ضارب دستگیر شده است.