بی‌پولی یا گروکشی سیاسی / چرا پروژه‌های تمام شده افتتاح نمی‌شود؟

در حالی دولت سید ابراهیم رییسی وارد دومین سال از کار خود شده است که انتقاداتی نسبت به پایان برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام به او وارد می‌شود؛ آن هم پروژه‌هایی که ۹۰ تا بعضا ۹۸ درصد پیشرفت داشته‌اند و دولت سیزدهم همتی برای افتتاح آنها نشان نمی‌دهد.