بی‌توجهی به آبخیزداری و لایروبی از عوامل موثر در بروز حوادث سیل در کشور است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: نبود جدیت در اجرای قانون و بی‌توجهی به آبخیزداری و لایروبی از عوامل موثر در بروز حوادث سیل در کشور است.