تالیف "لغت‌نامه بزرگ فارسی" متوقف شد

هیئت مولفان لغت‌نامه بزرگ فارسی در اعتراض به حواشی اخیر و خداحافظی دکتر حسن انوری از این موسسه در اطلاعیه‌ای از توقف تالیف این لغت‌نامه خبر دادند.