تاکید مسئولان استان اردبیل بر امانتدار بودن و اخلاقمداری خبرگزاری تسنیم + فیلم

جمعی از مسئولان استان بر امانت دار بودن و اخلاق مداری خبرگزاری تسنیم تاکید کردند.