تاکید وزیر امور خارجه بر ضرورت اجرایی کردن توافقات انجام شده در سفر رئیسی به دوحه

وزیر امور خارجه بر ضرورت اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در سفر رئیس جمهور ایران به دوحه و متقابلا سفر امیر دولت قطر به تهران تأکید کرد.