تاکید وزیر کشور بر اجرای کامل طرح جامع گلزار شهدای کرمان