تب بالای ۵۰ درجه خوزستان

تب-بالای-۵۰-درجه-خوزستان

خیابان‌های خلوت و ساکت در ظهر مردادماه، کولر‌های گازی که پشت درهای بسته بی‌وقفه روشن‌اند، بساط شلوغ تگری‌فروشی‌های اهواز و آبادان که در لگن‌ها و بشکه‌های بزرگ پر از یخ، نوشابه‌ها و آب‌معدنی‌ها را شناور کرده‌اند و بی‌وقفه دستشان را داخل آب و یخ می‌برند تا به نیاز مشتری‌های تشنه و گرما‌زده‌شان پاسخ دهند و …